Dzisiaj jest Wtorek - 19 Sierpień 2008        


         

INFORMACJA

Zapraszamy na aktualną stronę Gminy pod adresem
www.suchy-dab.pl

 
 
 

Zapraszam na XVI Sesję V kadencji Rady Gminy Suchy Dąb, która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2008 roku, o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie.
Proponowany porządek obrad

 
 

Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2008/2009

Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj.  351,- zł  na osobę. Czytaj dalej...

 
 
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Transport autobusowy otwarty z dowozem uczniów z terenu Gminy Suchy Dąb do i ze szkół w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.

 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w m. Suchy Dąb gm. Suchy Dąb długości 596 m.

 
 

Piękna Wieś 2008 - wyniki

Protokół z Powiatowego podsumowania konkursu – Piękna Wieś 2008 na terenie powiatu gdańskiego. Zobacz wyniki

  
 

informacja dot. Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać szanse 2008”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2009 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
Celem nadsyłanych projektów powinno być wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 1 października 2008 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl


 

informacja dot. Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gdańskiego…

Dnia 22 czerwca 2008 na boisku przy Zespole Szkół w Cedrach Małych odbyły „Mini Mistrzostwa Europy w Powiecie Gdańskim” Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego. W spotkaniu udział wzięły drużyny: Królewscy Czapielsk, Inter Krzywe Koło i KS Korona Cedry Małe. Niestety zawodnicy z Juszkowa nie dojechali. Pierwsze miejsce zajęła KS Korona Cedry Małe, drugie miejsce Królewscy Czapielsk, i kolejne trzecie miejsce drużyna Inter Krzywe Koło. Z pośród wszystkich drużyn wybrano również najlepszego bramkarza, zawodnika, oraz strzelca. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni. Za postawę Fair Play wyróżniono i nagrodzono drużynę z Krzywego Koła.  Poranne zawody na boisku uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Starosta Gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec, Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, Sołtys Sołectwa Cedry Małe Alicja Gwizdała wraz z małżonkiem, Prezes GTS Cedry Wielkie Krzysztof Rakowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Cedrach Małych Piotr Bukowski. Niedzielnemu turniejowi sprzyjała słoneczna pogoda, gorący doping kibiców i dobre humory wszystkich zebranych osób.
Klasyfikacja Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Gdańskiego w Cedrach Małych:
1. KS Korona Cedry Male - 6 pkt.
2. Królewscy Czapielsk - 3 pkt
3. Inter Krzywe Koło- 0 pkt.
Więcej informacji na temat turnieju oraz galerię zdjęć znajdą Państwo na stronach: 
 www.ks-korona.go.pl  oraz www.cedry-wielkie.pl
Turniej odbył się dzięki przychylności Starosty Gdańskiego Cezarego  Bieniasz-Krzywiec. Mistrzostwa odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie zajęć i zwodów sportowych w trakcie wypoczynku letniego popularyzującego walory rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego.

 

 

IV Nadbałtycka Spartakiada Młodzieży
Niepełnosprawnej – Puck 2008

Pomorskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w imieniu organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych zaprasza młodzież do udziału w ''IV Nadbałtyckiej Spartakiadzie Młodzieży Niepełnosprawnej'' w dniach 2-4 września 2008 r. w Pucku.
Szczegółowe informacje: tel/fax. (058) 673 08 54, 604 96 76 24
Celem projektu jest propagowanie idei równych szans w dostępie do kultury i sportu młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej z małych ośrodków miejskich i wiejskich poprzez integrację społeczną w ramach spotkań sportowo-rekreacyjnych; szkoleń żeglarskich, e-learningu o tematyce żeglarskiej oraz imprez towarzyszących dla młodzieży z terenu woj. pomorskiego i unii europejskiej.
4 września 2008 r. nastąpi uroczyste zakończenie spartakiady połączone z festynem na rynku w Pucku w godz. 11-14:00. Przewidziane są liczne atrakcje takie jak muzyka na żywo, gry i zabawy, loteria fantowa, koncert orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej połączony z Musztrą Paradną. Udział w festynie jest bezpłatny.

IV Nadbałtycka Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej
współfinansowana jest  m.in. przez 
Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Puck, Starostwo  Powiatowe w Pucku, PFRON
www.eurosprawni.sprint.plPozyskiwanie Funduszy Europejskich


Zapraszamy przedsiębiorców z terenu woj. pomorskiego do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na temat pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1 (Rozwój i Innowacje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-13). Więcej tutaj...RUSZA KONKURS LITERACKI IV EDYCJI DOLINY KREATYWNEJ


Rusza kolejny konkurs w ramach IV edycji projektu stypendialnego TVP S.A. dla młodych artystów „Dolina Kreatywna”. Od 11 lipca do 29 sierpnia 2008 r. organizatorzy czekają na prace z dziedziny Literatura. Jury złożone z uznanych pisarzy i znawców literatury podzieli między najzdolniejszych młodych twórców 15 tys. zł stypendium. Jedyne kryterium zgłaszania się do konkursu to wiek – mogą wziąć w nim udział osoby między 14 a 25 rokiem życia. Czytaj dalej...(PDF)90-lat Pani Wincentyny Piotrowicz


Jubileusz 90 urodzin obchodziła mieszkanka Grabin-Zameczku Pani Wincentyna Piotrowicz. Szanownej Jubilatce życzenia złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Suchym Dębie Pani Zdzisława Zawisza z-ca Wójta Gminy oraz Mirosława Dombrowska pracownik GOPS.
Pani Wincentyna Piotrowicz urodziła się 07.07.1918r. w Mostkach na kielecczyźnie. Podczas wojny była łączniczką w Batalionach Chłopskich. Czytaj dalej...Biegiem przez Polskę dla Julki Pańczyszyn - środa 9 lipca


Akcja charytatywna mająca na celu zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Julki Pańczyszyn od urodzenia chorującej na mózgowe porażenie dziecięce, które jest bezpośrednią przyczyną niepełnosprawności układu ruchowego. Czytaj dalej... Zobacz zdjęciaInauguracja MISIOWYCH PORANKÓW


Dnia 9 lipca 2008r odbyło się spotkanie z najmłodszymi widzami i ich rodzicami w bajkowej i pełnej wrażeń atmosferze, w świecie ruchomych obrazów na dużym ekranie. Zobacz zdjęciaLetni wypoczynek


Podczas tegorocznych wakacji z wypoczynku letniego współorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Kuratorium Oświaty oraz Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy skorzysta 93 dzieci. Dzieci wyjechały do Warzenka, w Bieszczady, Choczewa i Wambierzyc. Zgodnie z programami turnusów organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, odbywać się również będą zajęcia edukacyjno - wychowawcze oraz zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wszystkim uczestnikom życzymy udanych wakacji i wielu niezapomnianych wrażeń. Zobacz zdjęcia...Program Działaj Lokalnie


Dnia 7 lipca 2008r odbyło się spotkanie członków stowarzyszeń, sołtysów, członków rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, rad parafialnych i innych grup formalnych jak i nie formalnych z terenu gm. Suchy Dąb z przedstawicielem lokalnej organizacji grantowej, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin Panem Adamem Maruszak. Celem spotkania było przybliżenie tematyki dotyczącej pozyskiwania grantów w Programie Działaj Lokalnie. W ramach Programu można uzyskać środki na realizację projektów społecznych, które mobilizują innych do działania. Czytaj dalej...Ruszyła IV edycja Doliny Kreatywnej!
Konkurs FOTOGRAFIA


Ogłoszeniem konkursu fotograficznego rozpoczęła się IV edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina Kreatywna. Termin nadsyłania prac mija 8 sierpnia 2008 r. Na zwycięzców czeka do podziału 15 000 złotych! Do udziału w konkursie projektu stypendialnego „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” zapraszamy młodych fotografików w wieku 14–25 lat. Czytaj dalej...Łowicz 2008


W dniach 20-22 czerwca br. w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr odbyło się szkolenie w zakresie planowania i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych. Organizatorami warsztatów była Fundacja Wspomagania Wsi.
Uczestnikami szkolenia były osoby z naszej gminy, które działają na rzecz swojej społeczności: p. Ryszard Barchan - prezes Stowarzyszenia „Res Civilis Nostra” w Grabiny-Zameczek, p. Jan Kruczek - sołtys wsi Grabiny-Zameczek, p. Elżbieta Halbecka - członek Koła Gospodyń Wiejskich w Suchym Dębie, p. Urszula Karpińska - członek Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowitem. Czytaj dalej...Amatorska piłka nożna kobiet


22 czerwca na boisku w Steblewie spotkały się reprezentacje sołectw z Gminy Suchy Dąb, aby rozegrać mecze piłki nożnej kobiet. Impreza sportowa została zorganizowana przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Suchym Dębie w ramach programu wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą II Sportowe Rozgrywki Sołectw Gminy Suchy Dąb. Czytaj dalej...INFORMACJA


Dnia 29 czerwca 2008 roku (niedziela) godz. 12.00, odbył się turniej sołectw w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Suchy Dąb. Turniej rozegrany był na boisku w Suchym Dębie. Zobacz zdjęcia...Sukces Żanety i Artura


Już po raz VII odbył się „Konkurs na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego w roku szkolnym 2007/2008”. Nasza gmina była reprezentowana przez Żanetę Lewandowską oraz Artura Mędyka. To najlepsi absolwenci Gimnazjum w Suchym Dębie. Czytaj dalej...Konferencja na AWF Gdańsk


W kwietniu 2008r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku odbyła się konferencja na temat: „Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych a wychowanie fizyczne”.
W tej konferencji wzięła udział Pani Marzena Wilson – mgr wychowania fizycznego i trener pływania II kl., nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Grabinach-Zameczku. Czytaj dalej...700-lecie Osic

Gminne Dożynki 200850-lecie Państwa Jadwigi i Zbigniewa Wilk


Państwo Jadwiga i Zbigniew Wilk na ślubnym kobiercu stanęli dokładnie 50 lat temu. Z tej okazji Wójt Gminy Suchy Dąb Sławomir Kaźmierski odznaczył Szanownych Jubilatów Medalami Prezydenta RP, wręczył legitymacje, pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominek.
Te półwieczne pożycie małżeńskie to symbol wzajemnego zrozumienia i szacunku. Dlatego też pragniemy złożyć „złotym małżonkom” jeszcze raz serdeczne życzenia dalszych długich lat w dobrym zdrowiu, spokoju i szczęściu rodzinnym. Zobacz zdjęcia...KOLONIE DLA DZIECI

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, przystąpił do organizacji wypoczynku letniego dzieci w ramach prowadzonej od wielu lat przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Gospodyni” oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie – a k c j i „Zdrowie i wypoczynek dzieci wiejskich – Kolonie 2008Szczegóły tutaj (PDF)CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI


Społeczno-edukacyjna akcja promująca obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Wiele społeczności jest aktywnych przez cały rok, w innych jest z obywatelskim działaniem dużo gorzej. Niekiedy dzieje się to spontanicznie, innym razem aktywność jest wynikiem przemyślanych projektów animacyjnych. Tym niemniej, wszystkim z pewnością przydadzą się nowe pomysły, inspiracje lub szersze pokazanie własnych sprawdzonych metod działania. W ramach sieci Centrów Aktywności Lokalnej nieustannie trwa dyskusja, jak to z tą aktywnością jest naprawdę. Stąd wyniknął pomysł by „zobaczyć” możliwości, różnorodność i formy obywatelskiego działania lokalnego w ramach jednej wspólnej ogólnopolskiej kampanii społecznej, w którą zaangażują się osoby i instytucje zajmujące się edukacją i aktywizacją społeczną. W ubiegłym roku wzięło w niej udział 110 aktywnych społeczności, odbyło się w nich 350 mniejszych i większych wydarzeń. Czytaj dalej (PDF)STARTUJEMY

05.05.2008r. rusza I edycja konkursu

"Sołtys Roku 2008 Gminy Suchy Dąb"

Celem eliminacji jest promocja aktywnych sołtysów działających na rzecz społeczności lokalnej.

Zobacz plakat
REGULAMIN
Karta zgłoszeniowaPowstało „Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na wsi” w Suchym Dębie


Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców terenów wiejskich oraz przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich.
Projekt „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsiach” (ICEO) uruchomił 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalnej przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje. Czytaj dalej...PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.(Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.)

Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej GUS. Czytaj dalej...90-te urodziny Pani Heleny Dybkowskiej


W dniu 12.04. 2008 r. 90-te urodziny obchodziła Pani Helena Dybkowska zamieszkała w Koźlinach. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Suchy Dąb Sławomir Kaźmierski oraz Mirosława Dombrowska specjalista pracy socjalnej GOPS, którzy złożyli Jubilatce serdeczne życzenia, przekazali kwiaty oraz urodzinowy prezent. Pani Dybkowska wraz z mężem przybyła do Koźlin w 1957 r. z Krężnicy Jarej koło Lublina i tutaj objęli gospodarstwo rolne, które obecnie prowadzi syn Stanisław. Czytaj dalej...A auta jadą, jadą, jadą……………………


W związku z remontem  drogi krajowej nr1 czeka nas trudny okres związany z natężeniem ruchu kołowego na terenie naszej gminy. I tak począwszy od Koźlin, przez Krzywe Koło, Suchy Dąb, Grabiny-Zameczek i aż do Wróblewa –mieszkańców w/w wsi czeka „sznur” przemykających aut. Czytaj dalej...Renty strukturalne dla rolników

Od 30 czerwca br. rolnicy będą mogli składać wnioski o unijne renty strukturalne.
Wnioski będą przyjmować wszystkie biura powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dokumenty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Termin składania wniosków wg nowych zasad, upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że liczba złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej przekroczyła 7560.
Czytaj dalej...RADA SOŁECKA WRÓBLEWA OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY


W związku z obchodami 700–lecia Wróblewa Rada Sołecka organizuje konkurs fotograficzny pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”.

Celem konkursu jest ukazanie, w jakich sferach i w jaki sposób przejawia się wyjątkowość oraz oryginalność naszej Gminy w tym wsi sołeckiej Wróblewo. Zadaniem fotografii jest znalezienie fascynacji poprzez utrwalenie postaci, obiektu, miejsca itp. w sferach życia codziennego. Utrwalenie, udokumentowanie walorów najbliższego otoczenia, przedstawiając nawet te, które będą kontrowersyjne. Czytaj dalej...INFORMACJA

Wójt Gminy Suchy Dąb informuje, iż pomoc w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych udziela, codziennie Referat Rolnictwa Urzędu Gminy oraz pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który pełni dyżur w każdy wtorek i czwartek w godz.800-1400 (od 27.03.2008r).

Pomoc pracownika ODR będzie odpłatna.
Tel.058 682-86-85WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Od dnia 15 marca w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16, można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej za rok 2008. Termin przyjmowania wniosków minie 15 maja br. Czytaj dalej...Szanowni Państwo

Rusza działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom. To program, którego celem jest wsparcie rolników rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Jak wypełnić wniosek, o czym należy pamiętać, czego nie wolno zapomnieć, żeby otrzymać dofinansowanie w ramach PROW 2007 - 2013? Portal farmer.pl podpowiada i tłumaczy krok po kroku jak zrobić to samemu. Przedstawiamy podstawowe informacje o działaniu i zasadach otrzymywania pomocy oraz wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosku załączników, w tym Planu Rozwoju Gospodarstwa (biznesplanu). Zachęcamy do skorzystania z porad naszego eksperta oraz do popularyzacji informacji o materiale wśród osób zainteresowanych. Opracowanie dostępne jest w całości na stronach portalu: www.farmer.pl - "Młody Rolnik startuje".INFORMACJA - zwrot składki

Od tego roku niepełnosprawni rolnicy mogą ubiegać się o zwrot składki na ubezpieczenie społeczne.

Z nowych przepisów mogą skorzystać nie tylko niepełnosprawni rolnicy, ale także ci, którzy opłacają składki za domowników. Aby dostać zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne trzeba najpierw zgłosić się do PEFRONU, czyli Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej...Równać Szanse 2008


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
O dotacje do 50 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 czerwca 2008 r. i trwające nie dłużej niż do 30 listopada 2009 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 3 marca 2008 r.Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl
REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ” 2008 rok zobacz
Siłownia w Zespole Szkół w Suchym Dębie


Otwarte od poniedziałku do soboty, od 16.00 do 22.00
Komfortowe warunki do ćwiczenia, możliwość skorzystania z prysznica.
masz pytania? wypowiedz się na oficjalnym forum siłowni:
http://www.silkasuchydab.fora.pl
www.silkasuchydab.pl

e-mail: serb73@go2.pl

lub zadzwoń
Tomasz Dutkowski 608 487 483